så kom dagen hvor gylletanken skulle fjernes (starten af sep 09)